Mekatronik

Apa Itu Kursus Kemahiran Mekatronik

Pengenalan kepada Mekatronik:
Mekatronik adalah bidang yang menggabungkan prinsip-prinsip kejuruteraan mekanikal, elektrik, elektronik, kawalan, dan sistem komputer untuk merancang dan mengendalikan produk dan proses pintar. Ia merupakan gabungan multi-disiplin yang memungkinkan pembangunan teknologi canggih yang digunakan dalam industri moden.

Objektif Kursus:
Kursus kemahiran Mekatronik bertujuan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk merancang, membangun, menguji, dan menyelenggara sistem mekatronik yang kompleks. Ia juga bertujuan untuk membentuk tenaga kerja yang mahir dan kompeten dalam industri pembuatan, automasi, dan robotik.

Modul-Modul Kursus:

 1. Asas Kejuruteraan Mekatronik:
 • Pengenalan kepada konsep asas mekatronik.
 • Prinsip-prinsip kejuruteraan mekanikal dan elektrikal.
 • Penggunaan alat dan teknik pengukuran asas.
 1. Sistem Elektronik dan Kawalan:
 • Komponen elektronik asas (resistor, kapasitor, transistor).
 • Reka bentuk dan analisis litar elektronik.
 • Sistem kawalan dan aplikasi mikropengawal.
 1. Reka Bentuk Mekanikal:
 • Prinsip reka bentuk mekanikal.
 • Penggunaan perisian reka bentuk berbantu komputer (CAD).
 • Bahan dan proses pembuatan.
 1. Pemrograman dan Pengaturcaraan:
 • Asas pemrograman (C/C++, Python).
 • Pemrograman mikropengawal dan PLC.
 • Integrasi sistem dan automasi.
 1. Robotik dan Automasi:
 • Pengenalan kepada robotik industri.
 • Sistem sensor dan aktuator.
 • Reka bentuk dan kawalan sistem robotik.
 1. Projek Mekatronik:
 • Pengendalian projek dari perancangan hingga penyampaian.
 • Pelaksanaan projek yang melibatkan integrasi pelbagai disiplin mekatronik.
 • Penilaian dan pembentangan hasil projek.

Prospek Kerjaya:
Lulusan kursus kemahiran Mekatronik mempunyai pelbagai peluang kerjaya dalam industri seperti:

 • Juruteknik Mekatronik
 • Jurutera Automasi
 • Pereka Sistem Kawalan
 • Jurutera Robotik
 • Penyelenggara Sistem Industri

Keperluan Penyertaan:

 • Minat dalam bidang sains dan teknologi.
 • Lulusan SPM atau setaraf dengan kelulusan dalam mata pelajaran teknikal.
 • Kemahiran asas dalam matematik dan fizik adalah satu kelebihan.

Kemudahan dan Sokongan:

 • Makmal berteknologi tinggi untuk latihan praktikal.
 • Penggunaan peralatan industri sebenar.
 • Bimbingan daripada tenaga pengajar berpengalaman.
 • Peluang latihan industri untuk pengalaman dunia sebenar.

Penutup:
Kursus kemahiran Mekatronik adalah pilihan yang ideal bagi mereka yang berminat dalam teknologi dan inovasi. Ia membuka peluang kepada pelajar untuk meneroka dan membina kerjaya dalam industri yang dinamik dan berteknologi tinggi. Dengan gabungan teori dan latihan praktikal, pelajar akan dilengkapkan dengan kemahiran yang relevan dan diperlukan oleh industri masa kini.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *